Thầy trụ trì Chùa Ba Vàng

Đại đức Thích Trúc Thái Minh

Thế danh là Vũ Minh Hiếu, sinh ngày 03/03/1967 tại Làng Sen, thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Xem thêm

Nội quy hoạt động