3 điều vị hành giả học Phật học được từ vật thực

Tiếp tục lộ trình học kinh Mi Tiên vấn đáp, ngày 14/10/Nhâm Dần vừa qua, thể theo lời thỉnh cầu của các Phật tử và nhân dân thập phương, Sư Phụ Thích Trúc Trúc Thái Minh đã quang lâm, truyền trao Pháp nhũ qua bài giảng: “Học từ vật thực”.

Ngày 14/10/Nhâm Dần vừa qua, thể theo lời thỉnh cầu của các Phật tử và nhân dân thập phương, Sư Phụ Thích Trúc Trúc Thái Minh đã quang lâm, truyền trao Pháp nhũ qua bài giảng: “Học từ vật thực” - câu 243 kinh Mi Tiên vấn đáp

Ngày 14/10/Nhâm Dần vừa qua, thể theo lời thỉnh cầu của các Phật tử và nhân dân thập phương, Sư Phụ Thích Trúc Trúc Thái Minh đã quang lâm, truyền trao Pháp nhũ qua bài giảng: “Học từ vật thực” – câu 243 kinh Mi Tiên vấn đáp

Vật thực vốn là vật vô tri nhưng với tuệ nhãn của đạo Phật, qua cuộc đối thoại của A La Hán Na Tiên và đức vua Mi Lan Đà thì vật thực lại trở thành bài học quý. Theo đó, vật thực có 3 điều sau:

Thứ nhất, vật thực hằng nuôi mạng chúng sinh, cũng vậy, bậc hành giả cần trợ giúp cho tất cả chúng sinh. Mỗi hành giả học Phật cần ý thức rằng mình phải cung cấp cho chúng sinh vật chất và tinh thần. Trong đó sự trợ giúp về tinh thần: Giúp cho chúng sinh được trưởng dưỡng về đạo đức, trí tuệ; nuôi lớn thiện căn; được giác ngộ, giải thoát là quan trọng hơn cả.

Thứ hai, vật thực giúp cho chúng sinh có sức mạnh, bậc hành giả cũng phải đem sức mạnh – tức là phước báu đến cho chúng sinh. Muốn vậy thì tự mỗi hành giả phải tu tập bằng cách tự biết chăm chỉ nghe pháp, giữ giới, biết xả thí, phụng sự, trau dồi chính kiến, phải trở thành phước điền cho chúng sinh từ tâm bố thí, sống với tấm lòng và bàn tay rộng mở.

Thứ ba, vật thực là nơi mong cầu, là sự tìm kiếm của tất cả chúng sinh; bởi vậy, bậc Sa Môn phải có giới, pháp như thế nào để chúng sinh được nương nhờ. Người xuất gia thành tựu được giới – định – tuệ sẽ trở thành cội đức, là nơi nương tựa cho chúng sinh, giúp cho chúng sinh được an ổn. Bên cạnh đó, hàng Phật tử tại gia nếu biết nương tựa Tam Bảo, chăm chỉ hành trì lời Phật dạy thì cũng sẽ là nơi nương tựa cho gia đình mình và những người xung quanh.

Chư Tăng chăm chú ghi chép từng lời chỉ dạy quý báu trên Sư Phụ

Chư Tăng chăm chú ghi chép từng lời chỉ dạy quý báu trên Sư Phụ

Buổi giảng Pháp diễn ra trong không khí trang nghiêm và ý nghĩa

Buổi giảng Pháp diễn ra trong không khí trang nghiêm và ý nghĩa

Phật tử tham gia thời khóa thính Pháp tại Chính Điện chùa Ba Vàng

Phật tử tham gia thời khóa thính Pháp tại Chính Điện chùa Ba Vàng

Sư Phụ truyền trao cho đại chúng 3 điều học được từ vật thực trong ngày tu học thường kỳ 14/10/Nhâm Dần

Sư Phụ truyền trao cho đại chúng 3 điều học được từ vật thực trong ngày tu học thường kỳ 14/10/Nhâm Dần

Các Phật tử chăm chú lắng nghe Sư Phụ giảng giải về 3 điều học được từ vật thực

Các Phật tử chăm chú lắng nghe Sư Phụ giảng giải về 3 điều học được từ vật thực

Kết thúc buổi giảng Рháр, để tỏ lòng kính ân trên Sư Phụ, đại diện các Рhật tử đã dâng lên Sư Phụ lời tri ân và lời chúc sức khỏe, mong nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Sư Phụ tứ đại điều hòa, trụ thế Sa Bà dài lâu để dẫn dắt hàng hậu học đi trên con đường tầm cầu giác ngộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *