Tìm lại sự an lạc nơi tâm – du khách quốc tế trải nghiệm buổi học thiền tại chùa Ba Vàng

Cuộc sống nhiều lo toan, bộn bề khiến con người không tránh khỏi những căng thẳng, mệt mỏi. Chính vì lý do đó, vừa qua nhiều du khách quốc tế đã về chùa Ba Vàng trải nghiệm khóa học thiền để được chuyển hóa những phiền não, giúp thân tâm an định.

Dưới sự hướng dẫn của chư Tăng, các du khách quốc tế thực hành thiền chánh niệm, tỉnh giác. Phương pháp này sẽ giúp mọi người xả bỏ những áp lực của cuộc sống thường nhật và tìm lại sự cân bằng, an lạc nơi tâm.

Dưới sự hướng dẫn của chư Tăng, các du khách quốc tế thực tập thiền hành tỉnh giác

Dưới sự hướng dẫn của chư Tăng, các du khách quốc tế thực tập thiền hành tỉnh giác

Chư Tăng hướng dẫn các du khách quốc tế thiền hành tại vườn hồng chùa Ba Vàng

Chư Tăng hướng dẫn các du khách quốc tế thiền hành tại vườn hồng chùa Ba Vàng

Các du khách tập thực hành thiền chánh niệm, tỉnh giác trong từng bước chân hành thiền

Các du khách tập thực hành thiền chánh niệm, tỉnh giác trong từng bước chân hành thiền

Buổi học thiền của các du khách quốc tế tại vườn hồng chùa Ba Vàng

Buổi học thiền của các du khách quốc tế tại vườn hồng chùa Ba Vàng

Các du khách quốc tế tọa thiền theo sự hướng dẫn của chư Tăng

Các du khách quốc tế tọa thiền theo sự hướng dẫn của chư Tăng

Thực tập thiền sẽ giúp mọi người xả bỏ những căng thẳng và tìm lại sự cân bằng của cuộc sống

Thực tập thiền sẽ giúp mọi người xả bỏ những căng thẳng và tìm lại sự cân bằng của cuộc sống

Về chùa Ba Vàng tham gia khóa học thiền để được chuyển hóa những phiền não, giúp thân tâm an định là một trải nghiệm tuyệt vời với nhiều du khách quốc tế

Về chùa Ba Vàng tham gia khóa học thiền để được chuyển hóa những phiền não, giúp thân tâm an định là một trải nghiệm tuyệt vời với nhiều du khách quốc tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *